:: งานจัดทำ ::
 
 

     นักบริหารรุ่นใหม่คงจะไม่ปฏิเสธว่า ความรวดเร็วในข้อมูลทาง การเงิน มีส่วนสำคัญมากที่จะช่วยให้การตัดสินใจทางธุรกิจเป็น ไป ได้อย่าง ถูกต้องและแม่นยำขึ้นดังนั้น เราจึงจัดให้มีบริการด้าน การ จัดทำบัญชีบริหารขึ้น

     การจัดทำบัญชีบริหารในรูปแบบของงบการเงินต่างๆ นับเป็นการ สะท้อน ข้อมูลในเชิงลึกให้แก่กิจการเป็นอย่างมาก ความเด่นชัดของ ข้อมูลทางตัวเลข ทำให้การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจเป็น ไปได้อย่าง รวดเร็ว และนำมาซึ่งการวางแผนงานที่ละเอียดและรอบ คอบ นอกจากนี้ยังเป็นดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน และผลประกอบ การที่แท้จริงของกิจการอีกด้วย